Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?

hoeveel hypotheek kan ik krijgen

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?

“Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?” Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Een hypotheek is eigenlijk een ‘hypothecaire lening’. Dat is een krediet dat je afsluit om een huis te kunnen kopen. Het huis waar je de hypotheek voor afsluit, wordt het onderpand voor dit krediet, als zekerheid voor de bank.

Een hypotheek geven?

Het is best wel verwarrend. Degene die een huis wil kopen en een hypotheek nodig heeft, is de ‘hypotheekgever’. Degene die het geld verstrekt om het huis te kunnen kopen (meestal de bank) is de ‘hypotheeknemer’. Deze krijgt het recht van hypotheek en heeft het eerste recht van verkoop. De bank wordt dan dus de ‘hypotheekhouder’.

Wie bepaalt de maximale hoogte van de hypotheek?

Gek genoeg is dat niet de bank en ook niet degene die de hypotheek moet gaan betalen! De maximale hoogte van de hypotheek is opgenomen in de wet. Dat is gedaan om te voorkomen dat er betalingsproblemen of hoge restschulden te verwachten zijn bij de huiseigenaren. Deze regels worden door de geldverstrekkers strikt opgevolgd.

De regels voor hypotheekverstrekking

De volgende factoren worden in ogenschouw genomen bij het bepalen van de maximale hypotheekverstrekking:

  • Het totale inkomen;
  • Overige financiële verplichtingen;
  • Woonquote;
  • Marktwaarde woning.

Het totale inkomen

Tweeverdieners kunnen meer hypotheek krijgen dan eenverdieners. Logisch natuurlijk, aangezien ze samen meer verdienen. Van het tweede inkomen mag in 2018 70% worden meegerekend om het totale inkomen te bepalen. De reden dat niet het hele tweede inkomen wordt meegerekend is om te voorkomen dat de maandelijkse hypotheeklasten op een later tijdstip misschien voor problemen kunnen zorgen (b.v. als er kinderen komen en men minder gaat werken).

Overige financiële verplichtingen

Nadat het totale inkomen in beeld is gebracht, wordt gekeken wat er nog meer voor financiële maandelijkse verplichtingen zijn.

Leningen en kredieten

Over de diverse leningsvormen, zoals bijvoorbeeld een doorlopend krediet of een kortlopende lening, wordt steeds 2% over de kredietlimiet of de beginschuld berekend.

Studieschuld

Over studieschuld wordt 0,75% per jaar meegerekend als financiële verplichting. Voor studieschulden die na 1 september 2015 zijn aangegaan wordt 0,45% gerekend. Soms is het ook mogelijk om een deel van de studieschuld in te lossen en de DUO om een herberekening te vragen. Het komt ook regelmatig voor dat studieschulden eerst afgelost moeten worden voordat een hypotheek verstrekt wordt.

Alimentatie

Alimentatie die voor kinderen wordt betaald wordt niet meegenomen om het toetsingsinkomen te bepalen. Over alimentatie die wordt betaald voor ex-partners wel. Het bedrag dat per jaar wordt betaald, wordt in mindering gebracht van het Bruto jaarinkomen.

Zo wordt uiteindelijk het toetsingsinkomen bepaald dat nodig is om de ‘woonquote’ te bepalen.

Woonquote

De woonquote is een formule waarmee aan de hand van het toetsingsinkomen berekend wordt wat de maximale hypotheeklast per jaar mag zijn. Dit is wettelijk bepaald. Is het toetsingsinkomen bepaald, dan kan de berekening worden gestart. Er zijn dan weer allerlei factoren die een rol spelen.

Hoe hoger het toetsingsinkomen is, hoe groter de maandelijkse hypotheeklast in verhouding mag zijn.

Een voorbeeld:

Toetsingsinkomen Woonquote Hypotheeklast per jaar

€ 25.000 26,5% €   6.625

€ 30.000 27,5% €   8.250

€ 55.000 28,0% € 15.400

Verder spelen de rentevaste periodes, de looptijd en het rentepercentage, dat vaak per aanbieder verschilt, nog een rol in de uiteindelijke bepaling van de maximale hypotheek.

Marktwaarde woning

Als er uiteindelijk dus is bepaald wat het maximaal haalbare hypotheekbedrag mag zijn, komt natuurlijk de prijs van de aan te kopen woning nog aan bod. In 2018 wordt   maximaal 100% van de marktwaarde (woning) aan hypotheek verstrekt. De marktwaarde van de woning wordt bepaald door een onafhankelijke taxateur die aangewezen wordt door de geldverstrekker. Let op: de bijkomende kosten zoals de overdrachtsbelasting en adviseurskosten moeten met eigen geld betaald worden. De adviseurskosten zijn wel aftrekbaar van de belasting.

Maximale hypotheek

Er komt dus nogal wat bij kijken om te bepalen wat de maximale hypotheek precies kan zijn. Online zijn er allerlei tooltjes te vinden die een indicatie geven. Maar aan een indicatie kan je natuurlijk geen rechten ontlenen. Het advies is dan ook om even de moeite te nemen om een financieel adviseur te vragen om een adequate berekening voor u te maken. Dan weet u precies wat er in uw situatie wel en niet mogelijk is.

 

We kunnen aan het eind van deze uitleg wel stellen dat de vraag: “Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?”, niet eenvoudig beantwoord kan worden. 

 

Hypotheek advies aanvragen?  Neem contact op  —> Link naar contact pagina

 

Ben jij starter? Lees dan even dit artikel over de startershypotheek —-> Link naar 2.3