Financieel plan

Financieel plan

Financieel plan (beginnen van een onderneming)

Het begint allemaal met een idee. Dan volgt de wens om een eigen bedrijf te beginnen. Best wel lastig om de knoop door te hakken. Er komt immers nog heel wat bij kijken voordat je een bedrijf hebt opgestart. Vervolgens is het natuurlijk nog maar helemaal de vraag of je het financieel wel gaat redden als je je baan opzegt om voor jezelf te gaan beginnen. Een goed financieel plan kan je helpen om het helder te krijgen en je kan goed onderbouwd ondernemen.

Noodzakelijk kwaad

Het is niet de leukste klus en het kost erg veel tijd en moeite, maar je hebt toch eerst een bedrijfsplan nodig om van start te kunnen gaan. Onderdeel van dat bedrijfsplan is het financieel plan. Uit het financieel plan blijkt wat de financiële verwachtingen van het bedrijf zijn. Tenminste, als het goed wordt opgesteld.

Voor wie maak ik het financieel plan?

Ten eerste is het natuurlijk voor jezelf van belang om te weten hoe jouw bedrijf er straks financieel voorstaat. Je wilt weten hoeveel geld je nodig hebt om te kunnen beginnen, maar natuurlijk ook, of je van de inkomsten van het bedrijf kunt leven. Ook mogelijke investeerders en financiers zullen je om het financieel plan vragen als je ze benaderd.

Onderdelen financieel plan

Een goed financieel plan bestaat uit 5 onderdelen:

 1. Investeringsbegroting

Dat er vaak veel kosten gemaakt moeten worden om een bedrijf te starten is bij de meesten wel bekend. De investeringsbegroting dient ervoor om de minimale uitgaven die noodzakelijk zijn om van start te kunnen gaan, goed in beeld te brengen. Deze begroting wordt onderverdeeld in vaste en vlottende activa:

Vaste activa: alle bedrijfsmiddelen die voor een periode van langer dan een jaar deel uit zullen maken van het bedrijf. Bijvoorbeeld computers, auto’s, inventaris, etc.

Vlottende activa: dit zijn bedrijfsmiddelen die over het algemeen korter dan een jaar deel uit zullen maken van het bedrijf. Bijvoorbeeld liquide middelen en voorraden.

 1. Financieringsbegroting

In de financieringsbegroting laat je zien hoe je aan de benodigde middelen uit de investeringsbegroting gaat komen. Dat kan met eigen geld (eigen vermogen), met een lening (vreemd vermogen), of met beide zijn. Als je dat hebt gedaan, kan de solvabiliteit van de onderneming worden berekend. Solvabiliteit geeft de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemde vermogen aan. Je krijgt zo een beter beeld van de financiële positie van je bedrijf. Je weet hoeveel vreemd vermogen je eventueel nodig hebt en kunt een reële inschatting maken over de looptijd en de maandelijkse aflossing hiervan.

Let op! De meeste financiële instellingen verwachten van startende ondernemers dat zij rond de 20% van het benodigde kapitaal zelf inbrengen.

 1. Exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting is een berekening waarmee je inzicht krijgt of je bedrijfsmatig winst of verlies maakt. Het stelt je in staat om het ‘break even point’ te bepalen. Kort gezegd gaat de berekening als volgt:

 • Bepaal de te verwachten omzet;
 • Bereken de inkoopkosten die direct verband houden met je omzet (denk aan grondstoffen, voorraad goederen);
 • Daarna zullen de overige zakelijke kosten zoals personeel, verzekeringen, telefoon etc moeten worden berekend
 • Vervolgens de kosten die verband houden met de investeringen die je gaat doen (afschrijvingskosten, onderhoud)
 • Als laatst bereken je de rentekosten uit de leningen die je bent aangegaan
 • Om de bruto-winst te bepalen breng je alle kosten in mindering op de omzet;

NB: over de bruto-winst moet je nog belasting betalen (bij eenmanszaak of een vof is dit inkomstenbelasting, bij een BV is dit vennootschapsbelasting)

 1. Liquiditeitsbegroting

De liquiditeitsbegroting stelt je in staat om een goed overzicht te houden van de maandelijkse inkomsten en uitgaven. Zo kun je precies bepalen wanneer je die nieuwe investering kan doen. Het stelt je ook in staat om te bepalen hoeveel geld je per maand kunt reserveren voor onvoorziene uitgaven of bijvoorbeeld het vakantiegeld van het personeel.

Als je een liquiditeitsbegroting gaat opstellen, begin je met het bepalen van het beginsaldo (de eerste dag van het jaar). Daarna zet je op een rijtje welke inkomsten en uitgaven er maandelijks te verwachten zijn. Zo kan je in de maanden die volgen zien of je met een overschot of een tekort te maken hebt en indien nodig de begroting aanpassen.

 1. Begroting privé uitgaven

Het is ook erg belangrijk om de privé uitgaven goed bij te houden. zorg dat er een goed overzicht wordt bijgehouden. Dat is belangrijk om later te weten hoeveel er minimaal nodig is om van rond te komen. Als er teveel privé wordt opgenomen, kan het voortbestaan van het bedrijf namelijk in het geding komen.

Let ook goed op dat zakelijke en de privé inkomsten en uitgaven goed gescheiden blijven, anders kun je problemen met de belastingdienst krijgen. Je doet er dus goed aan om een zakelijke rekening te openen.

 

 

Als je onderneming goed draait wil je misschien eerder stoppen met werken. 
Daarover kan je in dit artikel meer lezen.