Eerder stoppen met werken

eerder stoppen met werken

Eerder stoppen met werken

Tijdens de vakantieperiode of tijdens periodes van extra hoge werkdruk wordt vaak gedacht aan eerder stoppen met werken. Velen zien eerder stoppen met werken echter als een onbereikbaar ideaal. Er wordt vaak gedacht dat dat alleen kan als je veel vermogen hebt. Maar is dat werkelijk zo? Kunnen we dat niet betalen? Willen we wel definitief stoppen met werken? Of willen we liever minder werken?

Informatie inwinnen

Over het algemeen hebben we helemaal geen hekel aan werken. Het geeft je iets te doen en je voelt je nuttig. Wat velen wel graag willen is om na een bepaalde leeftijd minder te gaan werken. Maar, of u nu eerder wilt stoppen, of minder wilt gaan werken, bespreek het eens met een financieel adviseur. Grote kans dat u versteld staat van de mogelijkheden die u heeft.

Eerder stoppen met werken kost geld

Dat is waar. U kunt pas op uw pensioengerechtigde leeftijd beschikken over uw AOW en het opgebouwde pensioen. Maar als u op tijd begint met het maken van een plan, is er veel mogelijk. Ook als u niet over een grote som geld beschikt. Om eerder te kunnen stoppen met werken, of om te zijner tijd minder te gaan werken, heeft u een goed plan nodig.

Het plan

Samen met uw financieel adviseur brengt u uw financiële positie in kaart om te bekijken wat in uw geval de beste optie is. De volgende zaken spelen daarin een rol:

AOW

De AOW-uitkering start pas op het moment dat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Als u eerder stopt met werken, of als u minder gaat werken, gaat de opbouw van de AOW wel gewoon door.

Pensioen via uw werkgever

De opbouw van pensioen stopt, of daalt evenredig met het percentage dat u minder gaat werken. Er wordt dus minder opgebouwd. Veel pensioenfondsen bieden de gelegenheid om de uitkeringen eerder te laten beginnen. Er wordt dan wel een herberekening gemaakt. Doordat de uitkeringen eerder beginnen, moeten zij natuurlijk ook langer doorbetalen. Gemiddeld wordt 8% per jaar dat u eerder stopt ingehouden.

Sparen voor pensioen

Als u op tijd begint, loont het de moeite om extra te sparen om zo ruimte te creëren om eerder met pensioen te gaan. Dat kan op verschillende manieren.

Lijfrente of bankspaarrekening

Als u een pensioengat heeft, kan met fiscaal voordeel voor het pensioen worden gespaard in een lijfrente of op een bankspaarrekening. Er hoeft dan binnen de jaar- en reserveringsruimte geen vermogensrendementsheffing te worden betaald. De inkomstenbelasting hierover wordt pas betaald over de uiteindelijke uitkeringen.

Sparen

Komt u niet in aanmerking voor fiscaal voordeel, dan kunt u kiezen voor een reguliere spaarrekening. U kunt dan zelf bepalen wanneer u geld in wilt leggen en uiteindelijk weer op wilt nemen.

Spaardeposito

Kiest u voor een spaardeposito, dan zet u voor een bepaalde periode een bedrag vast. De periode dat uw geld tegen een vaste rente op de rekening staat, stemt u dan af met de periode dat u nog wilt werken. Zo komt het geld op tijd vrij.

Beleggen

Beleggen brengt altijd een bepaald risico met zich mee, maar kan heel goed een hoger rendement opleveren. Maak dus weloverwogen keuzes, of laat u goed adviseren.