Financieel advies nodig?

Ik geef u meer grip op uw geldzaken en in mijn financieel advies geef ik antwoord op vragen die u heeft bij een gebeurtenis met financiële consequenties of wanneer u voor een belangrijke financiële beslissing staat.

  • “Kan ik blijven wonen in mijn huis als ik werkloos word?”
  • “Is er voldoende geld voor mijn gezin mocht ik komen te overlijden?”
  • “Heb ik mijn financiële zaken voor de toekomst wel goed geregeld?”
  • “Hoe kan ik fiscaal het beste sparen voor mijn pensioenaanvulling?”

Met mijn financieel advies krijgt u beter inzicht en overzicht. Daardoor heeft u meer grip op uw geldzaken. Dat geeft rust.

Het resultaat van dit advies is een financieel plan waarin uw persoonlijke financiële situatie, uw wensen en doelen op een rij worden gezet met daarbij aanbevelingen voor financiële producten die u helpen deze doelen te realiseren.

Werkwijze

Financieel advies is een dienst waarbij u als klant en ik als uw adviseur samenwerken om uw geldzaken zo goed mogelijk in te richten. Beide partijen leveren ieder de stukjes van de puzzel.

Ik maak gebruik van een helder 5-stappenplan. Afhankelijk van uw situatie en wensen is het mogelijk om de stappen van het financieel advies voor u op-maat in te richten.

Werkwijze

Financieel advies is een pad dat ik samen met u ga bewandelen. Hieronder staan de vier stappen van een volledig Financieel advies weergegeven.

Stap 1: Kennismaking

Tijdens het kennismakingsgesprek onderzoek ik samen met u welke vragen u heeft en over welk onderwerp u advies wilt hebben. Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend.

Stap 2: Onderzoek, inventarisatie

Ik begin met het maken van uw persoonlijke financiële profiel aan de hand van uw huidige financiële situatie, uw wensen, uw risicobereidheid en al aanwezige financiële producten.

Stap 3: Analyse, Advies

Ik maak een analyse van uw inkomen en vermogen en geef u inzicht in de (verwachte) ontwikkeling in de tijd. Ik kijk naar de financiële producten die u heeft en  kijk of deze passen bij uw situatie en wensen. Verder beoordeel ik of de al aanwezige financiële producten nog steeds goed zijn of dat deze moeten worden aangepast. Het resultaat leg ik vast in een financieel plan.

Stap 4: Onderhoud, Nazorg

Uw financiële situatie kan veranderen; zo kunnen zich nieuwe gebeurtenissen voordoen, uw wensen kunnen veranderen of er zijn veranderingen in wettelijke en fiscale regels. Dit vraagt om het bijstellen van uw financieel plan. Op basis van een onderhoudsovereenkomst controleer ik op vooraf vastgestelde tijden uw financieel plan op basis van uw actuele financiële situatie en marktomstandigheden op dat moment.

Meer informatie

Staat u voor een belangrijke financiële beslissing of wilt u meer inzicht in uw geldzaken? Of heeft u vragen over onze dienst Financieel advies? Neem dan gerust contact met mij op of maak een afspraak.

Vul hier uw gegevens in.

Financieel dashboard

Voor onze adviesdiensten en periodieke services maken wij gebruik van geavanceerde software. Wij maken voor u een Financieel Dashboard aan waarmee u inzicht krijgt in uw financiële situatie en uw financiële gezondheid. Nú en in de toekomst.

MijnGeldzaken.nl

Wij maken gebruik van de software via het online portal MijnGeldzaken.nl. Door middel van deze software krijgt u zowel grafisch als cijfermatig inzicht in uw netto besteedbaar inkomen. Er zijn doorrekeningen opgenomen van verschillende scenario’s: LangLeven (pensioen), Overlijden, Arbeidsongeschiktheid en Werkloosheid. Tevens geeft de software door middel van een cijfer aan hoe uw Financiële Gezondheid is.

Grip op uw uitgaven

Het Financieel Dashboard is gratis uit te breiden met een compleet digitaal huishoudboekje. Hiermee krijgt u een duidelijk beeld waar u uw geld aan uitgeeft. U kunt uw aankopen en bankmutaties via een koppeling met uw bank automatisch inlezen. De software categoriseert automatisch de inkomsten en uitgaven. Zo weet u direct hoeveel u uitgeeft aan wonen, vrije tijd en eten. Ook kunt u budgetten opstellen en kijken hoe uw uitgaven zich verhouden tot de Nibud-norm.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Financieel Dashboard en de mogelijkheden om meer inzicht en grip te krijgen op uw financiële situatie? Neem dan gerust contact met ons op.